Småkraft/Fornybar energi

Vi tilbyr:

  • Elektroinstallasjon
  • Høgspentanlegg (nettstasjon, trafo, linjebygging etc)
  • Tavler og kontrollsystem/PLS
  • Hydraulikkanlegg for ventilstyring
  • Solcelleanlegg
  • Svakstraumsanlegg (td brannalarm, nødlys, innbrotsalarm, tv overvaking, fiber, tele/data, radiokommunikasjon og solcelleanlegg)
  • Prosjektering
  • Prosjektleiing
  • Service- og vedlikehaldsavtalar
  • Sakkunnig drift høgspentanlegg

Kontaktperson

Tore Bråstad
Dagleg leiar/installatør
Mob: +47 478 05 406
e-post: tore.braastad@multivolt.no