Referansar

Landstraum til kaianlegg – skip/rigg/oppdrett

Trådlaus fjernforing/kommunikasjonsløysing for oppdrett

Ventilstyresystem – LK Valves AB/Kongsberg Maritime/Brødrene Dahl

System med integrert hydraulikk til småkraft – Brødrene Dahl

Rensesystem vassverk – Hellenes AS/Hyllestad kommune

Landstraum og serviceoppdrag oppdrettsanlegg

JobTech FDV-system til kraftverk

Tavler/Generatorstyring småkraft

Petroleumsanlegg onshore

Serviceoppdrag skip

Serviceoppdrag industri

Serviceoppdrag privatmarknad

Rådgjevingsoppdrag industri, offetleg og privatmarknad

Arbeidsleiing innan onshore/rigg/skip

Høgspentanlegg småkraft

Sakkunnig driftsansvar småkraftanlegg